ارزیابی از خود

خود را واقع بینانه ارزیابی کنیم یا خوش بینانه؟

مدل ۳C که در حوزۀ مدیریت استراتژیک توسط آقای Kenichi Ohmae مطرح شده است یکی از مدل ها کاربردی در مدیریت است که به قدر کفایت به آن پرداخته نشده است، این مدل را اگر بخواهیم خیلی ساده معرفی کنیم، باید بگوییم که این Cها هر کدام به چه عنصری اشاره دارند :

azimiخود را واقع بینانه ارزیابی کنیم یا خوش بینانه؟
ردبول

هر چه بیشتر تبلیغ کنیم، بهتر است؟

به معاون بازاریابی و تبلیغاتش می گفت؛ «تا می توانی تبلیغ کن !» . فلان جا خواندم که ۸۰% درآمدت را تبلیغ کن ! و خلاصه دلایل مختلف دیگر که «هر چه بیشتر تبلیغ کنی، بهتر است» اما خب من این طور فکر نمی کنم. من می گویم؛ «هر چه هوشمندتر تبلیغ کنی، بهتر است !»

azimiهر چه بیشتر تبلیغ کنیم، بهتر است؟
مدیریت استرس

مدیریتِ استرس یا استرس مدیریت !

در زندگی شهریِ ما، اجتناب کامل از استرس شاید قابل دستیابی نباشد اما باید بتوانیم آن را کنترل کنیم ! که اگر کنترل نشود، استرس همۀ زندگی و کار ما را کنترل خواهد کرد ! استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عاملهای استرس زا و آن گونه وضعیت های مرتبط با شغل دانستت که بیشتر افراد نسبت …

azimiمدیریتِ استرس یا استرس مدیریت !

شما مکانیستیک هستید یا ارگانیک؟

برنز (Burns) و استاکر (Stalker) ساختارها را در یک طیف از مکانیستیک تا ارگانیک طبقه بندی کرده اند، که هر کدام وِیژگیهای خاصی دارند که در ادامه طرح شرح داده‌ام. هر چند اصولاً قانون کلی و جهان شمولی نداریم (و این بخشی از تئوری اقتضاء است) اما من شخصاً سازمانهای ارگانیک را پیشرو و موفق می دانم. حالا شما ببینید …

azimiشما مکانیستیک هستید یا ارگانیک؟

جملات معروف مدیریتی+نکته ای از من

این روزها خیلی مد شده که یک سری جملات پندآموز را به نقل از افراد شناخته شده در رادیو و تلویزیون  و رسانه ها و سایتها و … بنویسند ! حالا من در اینجا می خواهم چند جمله معروف مدیریتی را بازگو کنم و بعد یک نکته ای را هم از خودم اضافه کنم ! جملات معروف مدیریتی را بخوانید …

azimiجملات معروف مدیریتی+نکته ای از من
انواع مشتری

شما از کدام دسته مشتریان هستید؟

مشتریان را می توان بر اساس روحیات و شیوۀ خرید کردن به دسته های مختلفی تقسیم نمود. در اینجا برخی از گروه های مشتریان را بر اساس روحیات و سبک خرید نمودن برشمرده ام، بد نیست این گروه های مشتریان را یک نگاه اجمالی کنید و اگر کسب و کاری دارید، مشتریانتان را به خاطر آورید و ببینید هر کدام …

azimiشما از کدام دسته مشتریان هستید؟
بیلبورد جالب

یک بیلبورد تبلیغاتی چه زمانی دیده می شود؟

واقعاً چه اتفاقی می افتد که یک راننده میان این همه تبلیغات، تصمیم می گیرد برای چند ثانیه به بیلبورد تبلیغاتی ما نگاه کند ! آن هم در زمانی که به شدت حس بینایی اش درگیر رانندگی است ! قاعدتاً باید خیلی فوق العاده باشیم تا این اتفاق بیفتد.

azimiیک بیلبورد تبلیغاتی چه زمانی دیده می شود؟